top of page
DSCF7509-S.jpg

Tokyo Shoyu
CHINTAN | SHOYU TARE | CHI-YU | SEABURA | CHASHU | AJITAMA | MENMA | NORI | NEGI

edited (52 of 73)-S_edited.jpg

Yuzu Shio
CHINTAN | SHIO TARE | CHI-YU |  YUZU 
CHASHU | AJITAMA | MENMA | NORI | LEEK

edited (27 of 73)-S_edited.jpg

O.G Paitan
PAITAN | SHOYU TARE | CHI-YU | YUZU  
CHASHU | AJITAMA | MENMA | NORI | NEGI

bottom of page